کمپانی Kaspersky برای محصولات رقباء نرم افزارهای مخرب توسعه می دهد!

کمپانی Kaspersky برای محصولات رقباء نرم افزارهای مخرب توسعه می دهد!

0 دیدگاه تگ ها: , , , , , ,

کمپانی Kaspersky  برای محصولات رقباء نرم افزارهای مخرب توسعه می دهد! به گزارش رویترز بر اساس گفته های دو نفر از کارمندان کمپانی Kaspersky واقع در مسکو این کمپانی متهم…